MENU

Product Category menu

Category background

High Speed Door_ KAD-2000M, cua cuon nhanh

Product Detail Information

KAD-2000M

By applying LED and printing logos and phrases, a differentiated promotion can be made. This automatic door is dedicated for motel car parks to give a certain remodeling effect.

  • Cửa cuốn tốc độ cao KAD-2000M
  • Quý khách có muốn mang đến ho khách sạn một phong cách khác biệt độc đáo so với các nhà khách khác?
  • Công ty cửa tự động Hàn Quốc KAD là sự chọn hàng đầu cho mong muốn của quý khách.