MENU

Product Category menu

Category background

High Speed Door_ KAD-2000G, cua cuon nhanh

Product Detail Information

KAD-2000G


This automatic door that is connected to the car wash machine allows operation of the car wash 365 days, 24 hours (anytime) in an unmanned state, providing convenience.

KAD-2000G Kết hợp với thiết bị rửa xe

Cửa đóng mở nhanh giúp ngăn chặn những hư tổn của máy rửa xe ở nhiệt độ thấp cũng như ngăn ngừa những hư hao cho phương tiện. Các dịch vụ rửa xe có thể lắp cùng với máy rửa xe, bởi vì máy vận hành không cần điều khiển bằng tay rất thuận tiện cho việc kinh doanh rửa xe 24/24 tại các dịch vụ