MENU

Product Category menu

Category background

High Speed Door_ KAD-2000A, cua cuon nhanh

Product Detail Information

KAD-2000A

By integrating the automatic door and the air curtain, wind is ejected from the automatic door to prevent insects and other substances from entering.

KAD-2000A Cửa có gắn hệ thống màng khí

Cửa và màng khí được lắp đặt nhất thể để ngăn chặn bụi bẩn, côn trùng, sâu bọ xâm nhập, sau khi cảm ứng vật thể khoảng 2-3giây thì màng khí sẽ hoạt động, khi cửa đóng lại thì màng khí cũng sẽ ngưng hoạt động.