MENU

Product Category menu

Category background

High Speed door_ KAD-2000L, cua cuon nhanh

Product Detail Information

KAD-2000L

By directly linking it to the industrial·freight lifts, the automatic door is programed to not open when the lift is operating, ultimately, preventing safety-related accidents.

KAD-2000L Gắn chung với thang nâng

Dùng để lắp đặt trong các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, giúp tránh đi các sự cố xảy ra, vì cửa được gắn liên kết với thang nâng nên không ảnh hưởng đến việc đóng mở cửa. Ngoài ra nó còn thuận tiện cho người sử dụng vì có bộ cảm ứng và bộ điều khiển từ xa.